Jdi na obsah Jdi na menu
 


Letiště Praha Ruzyně

1. 12. 2009

Obrazek

Historie.

 

Letiště bylo vystavěno na pláni zvané Dlouhá míle v letech 1933–1937. Konstrukce letiště vyprojektovaná arch. Adolfem Benešem (dnes terminál Jih 1) byla nesmírně moderní a stala se vzorem pro mnoho dalších zahraničních letišť; byla také oceněna na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži zlatou medailí. Provoz letiště byl zahájen 5. dubna 1937, kdy zde přistál letoun DC-2 Československé letecké společnosti, o chvíli později pak letoun Air France. Na letiště se přemístila veškerá civilní letecká doprava z letiště Praha-Kbely, kde zůstal pouze vojenský letecký provoz. Prudký rozvoj techniky a letecké dopravy si vynutil takřka okamžité rozšíření letiště z původních 80 ha na čtyřnásobek. Od 15. 7. do 22. 12. 1937 byly vybudovány zpevněné vzletové a přistávací dráhy 08/26 (délka 500 m) a 04/22 (délka 280 m) a pojezdová dráha (dnes P). V roce 1938 byla vybudována VPD 13/31 o délce 1 000 m a 17/35 o 950 m, VPD 04/22 byla prodloužena na 1 080 m, v roce 1941 VPD 08/26 prodloužena na 1 300 m a VPD 04/22 v roce 1944 na 1 800 m. Křižovatka drah 04/22, 13/31 a 17/35 bývala také nazývána Velké náměstí – „Big square“. Prvních úprav se letiště dočkalo po válce. V letech 1947–1956 doznalo rozšíření a vylepšení jeho technické zázemí. Konec padesátých let pak přinesl další úpravy v souvislosti s příchodem proudových letadel. Po válce byla zahájena stavba paralelní dráhy 04/22, která byla záhy zastavena.

V letech 1960–1968 bylo letiště rozšířeno o oblast označovanou dnes jako Sever na tzv. Nové letiště. Byla vybudována nová odbavovací budova (podle návrhu arch. Karla Filsaka a Karla Bubeníčka), sousedící hangár a nový systém tří vzletových a přistávacích drah (nejdelší z nich o délce 3 200 m). Při té příležitosti byla plocha letiště rozšířena na 800 ha (což znamenalo rozšíření území hlavního města nejen o obec Ruzyně, ale také o části Kněževsi, Přední Kopaniny a Hostivice).

V letech 1989–1993 byla provedena rekonstrukce severní odbavovací budovy a také vzletových a přistávacích drah. Zároveň byl vypracován investiční záměr rozšíření odbavovacího prostoru v areálu Sever. K jeho uskutečňování se přikročilo v roce 1995 a jeho součástí je i otevření terminálu Sever 2 17. ledna 2006.

V jižní části letiště byl v roce 1997 otevřen nový terminál Jih 2. V roce 2005 byl otevřen nový terminál Sever 2 realizovaný podle návrhu týmu architektů NIKODEM a PARTNER spol. s r o. a MANSFELD IDC s. r. o.

Letiště je plně vybaveno pro lety VFR (podle vidu) i IFR (podle přístrojů) a umožňuje nepřetržitý provoz ve dne i v noci. Je plně koordinováno v rámci EUROCONTROL v Bruselu z hlediska přidělovaných časů vzletů (tzv. slotů). Dráhový systém sestává ze tří vzletových a přistávacích drah, z nichž jedna (04/22 délka 2 120 m) je trvale pro vzlety i přistání uzavřena, používá se jako pojezdová dráha a pro parkování velkých letadel (jako např. Antonov An-225). Hlavní VPD je 06/24 (směr 064/244°, tzn. zhruba východ-západ, délka 3 715 m), v obou směrech vybavená systémem ILS, druhou VPD je 13/31 (směr 126/306°, tzn. přibližně sever-jih, délka 3 250 m), ve směru 31 vybavená systémem ILS. Letištěm vedou betonové a asfaltové pojezdové dráhy označené písmeny A–H, K–N, P, R, S, AA, FF a RR; jejich šířka je 22,5 m, kromě části dráhy P, která je široká 40 m. Na letišti jsou čtyři vyhrazená místa pro přistání vrtulníků (tzv. heliporty) označená H1–H4, umístěná na TWY G, P, S a RR. Letiště obsahuje dva oddělené terminály – hlavní je nová budova Terminálu Sever, ze kterého je odbavována většina běžných letů; u terminálu je hlavní odbavovací plocha (Apron North), vybavená také 17 stáními s tunely pro přímý nástup do letadla. V sousedství je nákladní terminál s odbavovacími plochami Apron Cargo 1 a Apron Cargo 2. Budova starého letiště je označena jako Terminál Jih a slouží hlavně pro VIP lety (Apron South), leteckou taxislužbu (Apron Aviation Service) a lety všeobecného letectví (Apron GA před hangárem C). Dne 1. září 2005 byl oficiálně otevřen a 2. září 2005 částečně pro veřejnost zpřístupněn terminál Sever 2. Počet nástupních mostů se zvýšil ze 17 na 27. Kapacita letiště se tak (co do počtu odbavených pasažérů) zvětšila o 30 %. Nová visutá estakáda mezi terminály Sever 1 a Sever 2 ulehčuje automobilovou dopravu. Terminál Sever 2 byl plně zpřístupněn v lednu 2006. Investice do nového terminálu dosáhly výše devíti miliard Kč.

Kolem letiště Praha Ruzyně je koncová řízená oblast TMA Praha. Nad Ruzyní se v nízkém vzdušném prostoru kříží letové cesty M748, W32, L984 a v horním vzdušném prostoru letové cesty UN871 a UL984. Letové cesty jsou definovány pomocí zařízení VOR/DME Praha (značka OKL), které je umístěné v areálu letiště.

Hluk z letiště. Jelikož je letiště umístěno poblíž obydlené zástavby, nad kterou přelétají přistávající a vzlétající letadla, uplatňuje Letiště Praha, s. p. (správce letiště) některá opatření, sestávající jednak z omezujících pravidel (např. omezení vzletů a přistání ve směrech k obydlené části města, omezení nočních letů, nepřetržité monitorování leteckého hluku, vyhlašování hlukově chráněných oblastí v okolí letiště, vyhlašování povinných protihlukových postupů pro letadla apod.), jednak z poplatkové (penalizační) politiky v přímé závislosti na způsobeném leteckém hluku.

Paralelní dráha. Plánuje se výstavba nové vzletové a přistávací dráhy rovnoběžné s dráhou 06/24, očekávané datum uvedení do provozu je rok 2010.

Současná VPD 06/24 je převážně používanou dráhou (kvůli povětrnostním podmínkám a omezením dráhy 13/31 s přílety nad městem) a je v současnosti přetížená – minimální časový rozestup dvě minuty mezi přistávajícími a startujícími letadly už často limituje množství příletů, a tak přilétávající letadla musí vyčkávat ve vzduchu. Nová paralelní VPD 06R/24L bude umístěna 1 525 metrů jižně od stávající dráhy, která bude přeznačena na 06L/24R. Nové dráha bude mít rozměry 3 550 × 60 m. Bude vybavena jako přístrojová dráha pro přesné přiblížení zařízením ILS CAT I ve směru 06 a ILS CAT III ve směru 24 (ILS CAT III umožňuje např. automatické přistání při nulové dohlednosti až do dotyku země). Investice na novou paralelní dráhu bude pět až sedm miliard korun.

Obrazek

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář